Thông tin truyện

Không Được Bắt Nạt Ta

Không Được Bắt Nạt Ta

Tác giả:

Nguồn:

vanthulau.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 64 lượt
Thể loại: 1 x 1, ngắn, biến thái công x nhát gan thụ, có H
Editor: Ryu
Beta: Tử ngạn

Nội dung câu chuyện kể về mối nghiệt duyên giữa một 00 nhát gan nhu nhược luôn bị bắt nạt bởi XX – người luôn thích bắt nạt 00 ….

Bình luận truyện