Không Rời

Chương 26: Hoàn
Lâm Đình, thực ra, khi anh mười tám tuổi, từ tận đáy lòng anh đã coi em là vợ.

Anh tin từ đầu đến cuối rằng dù sớm hay muộn anh cũng sẽ cưới em, em cũng chỉ có thể gả cho anh mà thôi.

Những trưởng bối đều nói rằng chúng ta là một cặp hoàn hảo, một cặp trời sinh, và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc trong tương lai.

Mặc dù anh biết đây có thể là điều trái lòng họ nếu không bàn đến lợi ích, nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nghe những điều này.

Anh mãi yêu em đến già.

(Hết toàn văn)