Thông tin truyện

Kiếm Châu Duyên

Kiếm Châu Duyên

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

“Trời đất dọc ngang ba tắc kiếm.

Nợ duyên dan díu một vòng châu.

Bể trần sóng ác sôi muôn trượng.

Ai mãnh buồm từ tế độ nhau.

Động Lưu xuân cách ngàn dâu.

Con người nghĩa hiệp hỏi đâu bây giờ.

Đời còn những lúc gió mưa,

Gươm hùng sẵn liếc còn chờ đợi ai…”

Danh sách chương

Bình luận truyện