Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 3358: Cuối cùng tiến vào Tuyệt Thế (Hạ)Tuy rằng Sở Mộ nhận được không ít nguyên tinh cực phẩm, nhưng trước đó dùng hết một phần. Hiện tại lại dùng hết mười vạn. Chỉ còn lại có một chút. Không đủ để lại sử dụng nữa. Về phần những nguyên tinh thượng phẩm khác ngược lại cũng có một chút. Nhưng còn không bằng nguyên tinh cực phẩm.

- Không biết có thể sử dụng kết tinh pháp tắc được không?

Sở Mộ đột nhiên xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ.

Kết tinh pháp tắc cũng là một loại kết tinh. Xem như là một loại khác với nguyên tinh. Nhưng so với nguyên tinh lại cao cấp hơn rất nhiều. Những người tu luyện khác có thể mượn kết tinh pháp tương ứng tắc tới trợ giúp rèn luyện lực pháp tắc. Sở Mộ không có lực pháp tắc. Chỉ có điều Cầu Chân Công do hắn sáng tạo ra ngay từ đầu đã có năng lực luyện hóa các loại năng lượng.

Lấy ra rất nhiều kết tinh pháp tắc đặt ở quanh thân. Các loại đều có, giống như chay mặn đều không kiêng kỵ. Sở Mộ thử vận chuyển Cầu Chân Công. Quả nhiên, dưới Cầu Chân Công, lực pháp tắc của kết tinh pháp tắc cũng bị luyện hóa. Công hiệu so với nguyên tinh cực phẩm không chỉ gấp mười lần.

Một phần trăm vạn kiếm đạo bản nguyên thứ năm lại bị rèn luyện khai thông. Lần này, Sở Mộ tốn sáu ngày.

Như vậy, tốn hai mươi ngày Sở Mộ thành công rèn luyện trao đổi năm trăm vạn phần lực kiếm đạo bản nguyên.

- Còn không có đạt đến cực hạn. Còn có thể tiếp tục rèn luyện khai thông.

Sở Mộ thầm nghĩ. Trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Khả năng rèn luyện khai thông có tỉ lệ càng cao, có nghĩa là thực lực hắn phát huy ra được lại càng cường đại.

Tốn thời gian bảy ngày, một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ sáu được rèn luyện khai thông hoàn tất. Vẫn không có đạt đến cực hạn.

Một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ bảy bắt đầu được rèn luyện. Thời gian hết tám ngày, rèn luyện hoàn tất.

Một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ tám bắt đầu được rèn luyện, thời gian tốn hết chín ngày, rèn luyện hoàn tất.

Sau khi rèn luyện khai thông hết tám phần trăm vạn, Sở Mộ nhất thời cảm giác, mình hình như đã đạt đến cực hạn. Có thể tiếp tục rèn luyện. Nhưng muốn rèn luyện khai thông một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ chín, nhất định là khó có thể hoàn thành. Đây là một loại trực giác.

Trong lúc suy nghĩ, trong đầu chợt lóe lên linh quang. Sở Mộ nghĩ đến lực Đại Chân của mình.

Lực Đại Chân là căn cứ vào lực lượng bí pháp Cầu Chân Công đệ nhị trọng sau khi viên mãn diễn sinh ra, nắm giữ uy lực còn mạnh mẽ hơn so với lực lượng Cầu Chân Công gấp trăm lần. Nếu như lấy lực Đại Chân tới rèn luyện khai thông, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được.

Trải qua một khoảng thời gian, bên trong đan điền của Sở Mộ chứa đựng trên trăm lực Đại Chân, nhất thời tan ra giọt đầu tiên, tràn ngập toàn thân. Lực lượng càng mạnh mẽ hơn dũng mãnh vào bên trong thế giới tinh thần, tiến hành rèn luyện khai thông đối với một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ chín. Đồng thời Sở Mộ lại không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài bổ sung lượng Cầu Chân Công tiêu hao, lại ngưng luyện ra lực Đại Chân.

Thời gian tốn hết mười ngày, một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ chín được rèn luyện hoàn tất.

- Quả nhiên có thể thực hiện được.

Sau khi lực Đại Chân ltiêu hao không còn, Sở Mộ thành công rèn luyện phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ chín.

- Ta cảm giác, còn có thể tiếp tục rèn luyện.

một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ mười lại rèn luyện.

Lần này tốc độ rèn luyện trở nên chậm hơn. Bởi vì lực Đại Chân đã tiêu hao không còn. Chỉ có thể do Cầu Chân Công trực tiếp hấp thu lực lượng bên ngoài trực tiếp chuyển hóa thành lực Đại Chân.

Sở Mộ vừa để Cầu Chân Công hấp thu lực lượng bên ngoài, vừa chuyển hóa thành lực Đại Chân. Hắn lại lấy lực Đại Chân tới rèn luyện khai thông một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ mười. Dần dần, hiệu suất càng lúc càng cao.

Cho dù là như vậy, Sở Mộ cũng tốn hai mươi ngày, mới thành công rèn luyện khai thông hoàn tất một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ mười.

- Cực hạn.

Sở Mộ nói, một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên thứ mười rèn luyện khai thông hoàn tất, tương đối miễn cưỡng. Thiếu chút nữa đã thất bại phải luyện lại lần thứ hai.

Mười lần của một phần trăm vạn cộng lại, chính là một phần mười vạn. Có nghĩa là sau này, Sở Mộ có thể vận dụng mười một phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên.

Một phần mười vạn và một phần trăm vạn, tỉ lệ là gấp mười lần. Nhưng uy lực của nó lại không phải chỉ gấp mười lần, mà là gấp càng nhiều lần hơn nữa.

Sở Mộ tìm hiểu một phen. Lần này đột phá, mang đến hai lợi ích.

Lợi ích đầu tiên chính là bí pháp dung hợp lực lượng Cầu Chân Công cùng lực Đại Chân làm một. Nói cách khác sau này lực lượng do Cầu Chân Công tu luyện ra được, trực tiếp chính là lực Đại Chân. Đương nhiên cũng có nghĩa là năng lượng cần thiết để tu luyện Cầu Chân Công cần tăng lên gấp trăm lần.

Lợi ích thứ hai chính là, ban đầu chỉ có thể rèn luyện khai thông đến tám phần trăm vạn lực kiếm đạo bản nguyên. Hiện tại đã đạt tới mười phần trăm vạn, tăng thêm hai phần trăm vạn, là nâng cao đặc biệt lớn.

Sở Mộ có thể tự do vận dụng một phần mười vạn lực kiếm đạo bản nguyên. Cho dù là tiêu hao hết, cũng có thể tăng tốc khôi phục. Không cần thong thả giống như trước kia. Thậm chí hấp thu luyện hóa lực bản nguyên mới được.

Tu vi đột phá. Sở Mộ quyết định đi ra khỏi thành một chuyến.

Nhân Thành rất lớn. Tường thành cao tới mấy trăm thước, giống như một ngọn núi thái cổ đặt ở trên mặt đất, nguy nga hùng vĩ, có một loại cảm giác tang thương và nặng nề do năm tháng lắng đọng xuống.

Nhân Thành cực lớn, tổng cộng có bốn cửa thành lấy bốn phương hướng đông tây nam bắc làm vị trí mở ra. Mỗi một cửa thành đều có độ cao trăm thước độ rộng mấy chục thước, hết sức kinh người. Nhưng không có bất kỳ một thủ vệ nào trấn thủ. Bởi vì không cần.

Sở Mộ từ cửa bắc đi ra. Thoáng nhìn, nơi đây đất đai khô cạn, có màu nâu, giống như máu nhuộm xuống, lắng đọng lại. Chỗ xa hơn, lại có bóng núi chập chùng.

Sở Mộ triển khai tốc độ, nhanh chóng lao về phía trước. Với Thiên Nhai Chỉ Xích Thân đệ nhất trọng, Sở Mộ không có dùng kiếm đạo bản nguyên, tốc độ vẫn nhanh tới kinh người.

Thú lớn Sát Lục là một loại thú của giới Sát Lục, hình thể bình thường rất lớn. Hình thể khổng lồ mang đến là lực lượng càng cường đại hơn, càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy thú lớn Sát Lục có thực lực kinh người. Ở cùng một đẳng cấp, dưới tình huống bình thường đều sẽ mạnh mẽ hơn Nhân tộc một ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.