Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 3828: Trận pháp (Thượng)Kiếm Tương Kinh là công pháp trận pháp bắt buộc mà mỗi đệ tử của Kiếm Tướng Điện phải học, cùng những công pháp khác không có chút xung đột nào, mỗi ba tầng đối ứng một đẳng cấp đệ tử, Sở Mộ là đệ tử hạch tâm, được Kiếm Tương Kinh có mười hai tầng, hắn cũng nhất định phải tu luyện, bởi vì chỉ có tu luyện Kiếm Tương Kinh, mới có thể học tập tu luyện các loại trận pháp khác của Kiếm Tướng Điện.

Sở Mộ liền ở trong động phủ, bắt đầu tìm hiểu.

Đối với Sở Mộ mà nói, độ khó của Kiếm Tương Kinh không hề lớn, hắn rất nhanh liền tìm hiểu ra.

Phải biết, đệ tử của Vô Tướng Thần cung, từ đệ tử bình thường đến đệ tử hạch tâm, tu vi cao nhất bất quá là Tam bộ Đại Đế cực hạn, đệ tử bí truyền trên đệ tử hạch tâm, tu vi tuyệt đại đa số cũng là Tam bộ Đại Đế, rất ít có thể vượt qua Đại Đế cảnh đạt đến Tiểu Chúa Tể cảnh.

Tu vi, cũng không phải tượng trưng để Vô Tướng Thần cung phán xét thân phận đệ tử cao thấp, nhưng tu vi cao thấp cùng trình độ trận pháp cao thấp, bao nhiêu sẽ có một ít quan hệ, tuy không tính tuyệt đối, nhưng thích ứng phần lớn người.

Tu vi càng cao, cảnh giới cũng càng cao, lý giải Thiên đạo càng sâu, trận pháp, ở một trình độ nào đó có thể tính là chi nhánh của Thiên đạo, là Thiên đạo diễn dịch khác loại.

Cái gọi là vạn lưu quy tông, nói cho cùng, bất luận tu luyện cái đạo gì, cuối cùng đều nhắm thẳng vào Thiên đạo, nhắm thẳng vào Hỗn Độn vũ trụ Bản Nguyên Đại Đạo, lẫn nhau trong lúc đó, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có quan hệ.

Một điểm khác, trình độ trận pháp có thể phát huy được hay không, cũng cần có tu vi chống đỡ, bằng không chính là lý luận đại sư.

Ngoại trừ những người xông Vô Tướng Phúc Thiên Tháp mà tiến vào Vô Tướng Thần cung ra, đệ tử khác thông qua Vô Tướng Thần cung khai sơn chiêu thu tiến vào, thường thường đều sẽ từ tu vi thấp bắt đầu tu luyện, từng bước tăng lên.

Sở Mộ thuộc về người trước, hắn là đệ tử hạch tâm, nhưng có tu vi hơn xa đệ tử hạch tâm bình thường, cái này cũng là một ưu thế của bản thân hắn.

Mười hai tầng Kiếm Tương Kinh, Sở Mộ tiêu tốn không lâu lắm liền hoàn toàn tìm hiểu, đồng thời tìm hiểu ra tinh túy bên trong, tiến hành mô phỏng tu luyện.

Dưới mô phỏng, tu luyện không hề khó khăn, cũng làm cho Sở Mộ biết hiệu quả khi tu luyện Kiếm Tương Kinh này.

Kiếm Tương Kinh là công pháp Kiếm Tướng Điện truyền thừa, cũng là công pháp chủ tu, tu luyện Kiếm Tương Kinh sẽ tạo thành nguyên lực đặc biệt, lực công kích không mạnh mẽ, cũng không có sức phòng ngự hoặc năng lực tự lành gì, có thể nói, người tu luyện Kiếm Tương Kinh, năng lực chiến đấu trực tiếp rất yếu, thường thường sẽ trở thành đối tượng cho người khác vượt cấp khiêu chiến.

Thế nhưng, tu luyện Kiếm Tương Kinh có hai chỗ tốt, điểm thứ nhất chính là có tác dụng xúc tiến tu luyện nguyên lực tương đối rõ ràng, điểm thứ hai, lấy nguyên lực của Kiếm Tương Kinh đến bày trận, uy lực của trận pháp sẽ tăng lên rất nhiều.

Kiếm Tương Kinh là công pháp Kiếm Tướng Điện truyền thừa, tự nhiên sẽ có tác dụng tăng cường trận pháp của Kiếm Tướng Điện.

Có thể nói, người tu luyện Kiếm Tương Kinh, ở lúc không dùng tới trận pháp chính là con mèo nhỏ, vận dụng trận pháp chính là mãnh hổ.

Sau khi mô phỏng, Sở Mộ bắt đầu tu luyện Kiếm Tương Kinh, Kiếm Tương Kinh là một loại công pháp đặc biệt, sẽ không xung đột với công pháp mình đã tu luyện, mà có thể đồng thời tồn tại, tu luyện ra nguyên lực cũng sẽ không xung đột lẫn nhau.

Mười hai tầng Kiếm Tương Kinh, cấp độ đối ứng trên lý thuyết, kỳ thực là Tam bộ Đại Đế cực hạn, nói cách khác, coi như tu luyện Kiếm Tương Kinh tới tầng thứ 12, cao nhất chính là Tam bộ Đại Đế cực hạn, muốn đạt đến Chúa Tể cảnh, liền cần Kiếm Tương Kinh cao siêu hơn.

Không bao lâu, Sở Mộ liền tu luyện Kiếm Tương Kinh đến tầng thứ 12 cực hạn, bàn tay mở ra, một đoàn nguyên lực gần như trong suốt lưu chuyển ở trong lòng bàn tay, tỏa ra một loại sắc bén, nhưng không có bao nhiêu lực công kích trực tiếp, trái lại mang theo gợn sóng kỳ lạ.

- Có thể bắt đầu học tập trận pháp.

Sở Mộ thầm nói.

Trên lý thuyết, trình độ trận pháp của hắn đạt đến cấp bậc đệ tử hạch tâm. Dù sao hắn xông đến tầng thứ 18 của Vô Tướng Phúc Thiên Tháp, thiếu một chút là xông đến tầng thứ 19, nhưng này chỉ chính là năng lực phá giải trận pháp của hắn, mà không phải năng lực bày trận.

Sở Mộ bắt đầu lại từ đầu học lên, có cơ sở cao thâm, có cảnh giới cao thâm, cũng có ngộ tính cao siêu, nói tóm lại, Sở Mộ có tất cả năng lực nhanh chóng học tập nắm giữ trận pháp, vì lẽ đó hắn học rất nhanh, nhưng vì lý giải cùng nắm giữ càng tốt hơn, Sở Mộ cố gắng hãm tốc độ, chú trọng củng cố.

Thời gian cực nhanh, loáng một cái, chính là mấy tháng trôi qua.

Đệ tử của Vô Tướng Thần cung, tựa hồ cũng rất biết điều, Sở Mộ đến mấy tháng vẫn ở trong động phủ học tập trận pháp, Tuyết Ngân Linh thì tu luyện, mà những người khác cũng không có ai đến bái phỏng, từng cái từng cái đều như khuê nữ, như vậy đối với Sở Mộ mà nói càng tốt, mục đích hắn tới đây, chỉ là vì học tập hoàn thiện trận pháp cao thâm, chuyển hóa thành trận pháp của mình, kết hợp Chư Thiên kiếm khí, không lâu lắm sẽ lên đường rời khỏi nơi này, lần thứ hai lang bạt Hỗn Độn vũ trụ.

Thời gian mấy tháng, Sở Mộ học tập toàn bộ trận pháp mình chiếm được, nhưng hắn không có bày trận, bởi vì bày trận thường thường cần vật liệu tương ứng mới có thể bố trí càng nhanh hơn càng tốt hơn.

Thường dùng nhất, tự nhiên là trận kỳ.

Trận bàn xác thực là một thứ rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi một lần vận dụng trận bàn, đều cần tiêu hao vô số năng lượng, mức tiêu hao này một hai lần còn tốt, nhiều lần thì khó có thể chịu đựng, mặt khác, trận bàn cũng thường thường có số lần sử dụng, dùng một lần sẽ ít đi một lần, mãi đến khi trận bàn đổ nát.

Bởi vậy, trận bàn thường thường chỉ ở bước ngoặt trọng yếu mới sử dụng, trận kỳ là tất yếu, xem như đồ vật thường dùng, tốc độ bày trận chậm hơn trận bàn, nhưng có thể sử dụng thời gian dài, năng lượng tiêu hao cũng sẽ không nhiều như vậy.

Đương nhiên, bỗng dưng bày trận cũng là một loại thủ đoạn, ít nhất phải Trận Pháp Tông Sư mới có thể làm được, đồng thời uy lực trận pháp của bỗng dưng bày trận thường thường không bằng lấy trận kỳ bố trí.

Trận kỳ bày trận của Kiếm Tướng Điện rất đặc thù, tên là Trận Kiếm, tên như ý nghĩa, chính là sử dụng kiếm bày trận.

Bởi vậy, muốn bố trí trận pháp của Kiếm Tướng Điện, liền cần trước tiên có Trận Kiếm, Sở Mộ không có, bất quá này sẽ không khó được hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.