Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 721: Đông thánh phân điện (Thượng)May mắn hiện tại hắn không thể sử dụng Thiên Hoang Kiếm, bởi vì chỉ có cường giả Nguyên Cực Cảnh mới có thể sử dụng kiếm khí vương cấp.

- Đầu tiên cứ tu hành Thiên Hoang kiếm khí, chuyện sau đó từ từ tính.

Hắn nói thầm một câu, Sở Mộ bắt đầu cẩn thận đọc Thiên Hoang kiếm khí.

Thiên Hoang kiếm khí phân thành ba tiểu thiên.

Thiên thứ nhất tên là Luyện Khí Thiên, tên như ý nghĩa là tu hành Thiên Hoang kiếm khí, cũng bài trừ kiếm khí trong cơ thể, lại thu nạp hoang khí chuyển hóa làm Thiên Hoang kiếm khí, đây là quá trình phá rồi lại lặp, quá trình không dễ chịu, còn tốn không ít thời gian.

Thiên thứ hai tên là Tôi Thể Thiên, cũng gọi là Cửu Chuyển Tôi Thể, thích hợp Cửu Chuyển Cảnh tu luyện, tên như ý nghĩa dùng Thiên Hoang kiếm khí rèn luyện thân hình, dằng sau có đánh dấu đây là tầng thứ hai của Thiên Hoang Kiếm Thể.

Thiên thứ ba tên là Ngưng Nguyên Thiên, là luyện thành Tôi Thể Thiên mới có thể tu hành, cũng là công pháp bắt buộc bước vào Nguyên Cực Cảnh.

Dựa theo Luyện Khí Thiên ghi lại, Thiên Hoang Kiếm Khí Quyết là một môn công pháp Địa cấp cực phẩm, một khi luyện thành Ngưng Nguyên Thiên tự động trở thành công pháp Thiên cấp hạ phẩm.

Sở Mộ đọc xong mới kịp phản ứng, thì ra Cửu Chuyển Tôi Thể chính là tầng thứ hai của Thiên Hoang Kiếm Thể.

Nói như vậy chỉ cần tu vi kiếm khí của mình đột phá Khí Hải Cảnh đạt tới Cửu Chuyển Cảnh là có thể tu luyện Thiên Hoang Kiếm Thể tầng thứ hai.

Tầng thứ nhất đã cường đại như vậy, tầng thứ hai cũng cường đại hơn không ít, cũng có hiệu quả tăng phúc thực lực.

- Muốn tu luyện Thiên Hoang kiếm khí phải tản Thiên Nguyên kiếm khí mới có thể tu thành.

Sở Mộ nhướng mày.

Hắn tu hành Thiên Nguyên kiếm khí trải qua nhiều khó khăn mới có thành tựu như bây giờ, hiện tại phải tản đi, nội tâm không bỏ.

- Tản đi, muốn cường đại hơn phải tản đi.

Sở Mộ kiên quyết nói ra.

Nếu như hắn không có lựa chọn tu luyện Thiên Hoang Kiếm Thể thì hắn không cần quan tâm, hắn sẽ đi lên con đường khác. Nhưng lúc trước hắn quyết định lựa chọn Thiên Hoang Kiếm Thể, sau đó tu luyện Thiên Hoang kiếm khí, nếu đi lên con đường này thì không có lý do lùi bước.

Huống chi hắn còn chưa tu thành Thiên Hoang kiếm khí, lại đi tìm công pháp cao cấp hơn cũng không đơn giản.

Kiếm khí quyết Huyền cấp cực phẩm và kiếm khí quyết Địa cấp hạ phẩm chỉ phù hợp với Khí Hải Cảnh, đương nhiên là Địa cấp hạ phẩm rất tốt.

Kiếm khí quyết Địa cấp trung phẩm và Địa cấp thượng phẩm chỉ thích hợp với kiếm giả Cửu Chuyển Cảnh, đến Địa cấp cực phẩm thì thích hợp với kiếm giả Nguyên Cực Cảnh.

Nếu Sở Mộ tu luyện Thiên Hoang kiếm khí Địa cấp cực phẩm thì hắn có khởi điểm cao hơn người khác, thành cũng lớn hơn, thực lực mạnh hơn, một khi thành tựu Nguyên Cực Cảnh, Thiên Hoang Kiếm Khí Quyết sẽ tự động thăng cấp thành Thiên cấp hạ phẩm, từ đó đã vượt qua phạm vi kêếm giả Nguyên Cực Cảnh.

- Luyện vẫn phải luyện nhưng không phải hiện tại, chờ ta quay về kiếm phủ, lại an tâm chuyển tu Thiên Hoang Kiếm Khí Quyết.

Sở Mộ nói thầm sau đó có quyết định.

Đại Khôn Vương Triều, đệ nhất thành, thành Thiên Vương, cũng là vương thành của vương triều, là quyền lực trung tâm của vương triều, cũng là nơi phồn hoa nhất vương triều.

Bởi vì nơi này là căn bản của Đại Khôn Vương Triều, là khu vực vương thất tụ tập, vô số kiếm giả cường đại tới nơi này sinh sống.

Thành Thiên Vương do vương thất Đại Khôn vương thất thống lĩnh, vương công đại thần làm phụ quản hạt, bảo đảm thành Thiên Vương yên ổn phồn vinh, từ đó nắm quyền cả vương triều.

Với tư cách người Đại Khôn, nếu không đến thành Thiên Vương một chuyến sẽ có tiếc nuối cả đời.

Sở Mộ cưỡi Phong Dực Yêu Long đến bên ngoài thành Thiên Vương, hắn bị tòa thành cổ xưa làm rung động.

Thành Thiên Vương có lịch sử lâu hơn cả thành Biên Hoang thành Hám Yêu, có lẽ từ trước khi Đại Khôn vương thất xây dựng triều đại đã tồn tại, tường thành mang theo khí tức tang thương.

Với tư cách là cửa thành vương thành, nơi này có kiếm vệ trấn thủ, mỗi người đều có tu vi Khí Hải Cảnh viên mãn đỉnh phong, mơ hồ còn sinh ra khí tức cường đại, mỗi người đều có thể dễ dàng chém giết Khí Hải Cảnh viên mãn bình thường.

Sở Mộ tới gần còn cảm giác được bốn kiếm vệ có liên hệ nào đó.

- Chẳng lẽ là kiếm trận?

Sở Mộ nói thầm.

Nếu như là kiếm trận do bốn kiếm giả Khí Hải Cảnh viên mãn đỉnh phong tạo thành, lại là vương thất kiếm vệ, có thể tưởng tượng uy lực kiếm trận có thể chém giết Kiếm Hào.

Mang theo hiếu kỳ Sở Mộ đi vào tòa thành.

Vương thành có lưu lượng người ra vào cực lớn, Sở Mộ nhìn thấy người muốn đi vào cửa thành đều phải giao lệnh bài chứng minh thân phận.

Cầm lệnh bài mới được vào thành, bởi vì cửa thành có lực lương nào đó bao phủ, ra khỏi cửa không cần lệnh bài.

Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tới vương thành, tự nhiên cũng tiến hành làm kiếm lệnh, kiếm lệnh phân bốn đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất giao nạp mộ trăm khối linh thạch hạ phẩm, có thể vào thành ở một ngày, rất thích hợp người tạm thời có việc đến và đi.

Đẳng cấp thứ hai giao nạp một ngàn khối linh thạch hạ phẩm, có thể ở trong thành mười ngày.

Đẳng cấp thứ ba giao một vạn khối linh thạch hạ phẩm, có thể ở trong thành trăm ngày.

Đẳng cấp thứ tư trực tiếp giao nạp mười vạn khối linh thạch hạ phẩm, đạt được kiếm lệnh vào thành vĩnh viễn, muốn ở bao lâu cũng được, không ai xua đuổi. Đương nhiên đây chỉ là tư cách vào thành, ngươi vào thành thì vào, vương thành không an bài chỗ ở cho ngươi.

Hoặc có thể mua sắm nhà ở trong thành, nhưng nhà trong vương thành dù nhỏ cũng phí số tiền lớn mới mua được, còn lại chỉ có thể ở khách sạn.

Nếu muốn dừng lại lâu dài trong vương thành, ở lại khách sạn cũng là một vấn đề lớn.

Việc này không quan hệ với Sở Mộ, hắn lại không có ý định mua nhà ở lại trong vương thành, sở dĩ tới đây là vì vương thành đông thánh phân điện.

Nếu như nói vương thành do Đại Khôn vương thất chúa tể, như vậy Đông Thánh phân điện đã áp đảo trên vương thất.

Cái gọi là Đông Thánh phân điện, chính là chi nhánh của thành Đông Thánh Đông Thánh Điện, mà Đông ThánhĐieện chính là thế lực siêu nhiên cường đại nhất Đông Kiếm Vực, không gì sánh bằng, có địa vị áp đảo trê các vương triều tại Đô Kiếm Vực..

Trên thực tế vương thành mỗi vương triều trong Đông Kiếm Vực đều tồn tại Đông Thánh phân điện.

Bởi vì Đông Thánh Điện địa vị cao nên có quyền lực nói chuyện có một không hai, vương thất cũng không dám phản đối, hơn nữa Đông Thánh Điện chưa bao giờ quan tâm vương triều phân tranh với kiếm tông...Cũng không tham gia tranh đoạt tài nguyên, mười đại vương triều và các kiếm tông cam chịu địa vị siêu nhiên của Đông Thánh Điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.