Thông tin truyện

Kiếm Tốt Quá Hà

Kiếm Tốt Quá Hà

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.7/10 từ 7 lượt
Tiểu nhân vật, cũng có đại thành tựu!

Một tốt qua sông, chỉ có tiến không có lùi! Một kiếm nơi tay, đúc lại huy hoàng!

Bình luận truyện