La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 10: Hậu ký
Kết thúc rồi, luôn cảm thấy hình như còn rất nhiều chuyện chưa viết ra, như là quá khứ của Tô Lạc, quá khứ của Lạc Nại Hà, giữa bọn họ đã phát sinh câu chuyện gì? Cuối cùng vì sao lại tạo thành bi kịch? Nhưng đó nên là một câu chuyện khác.

Câu chuyện này chỉ viết ra hiện tại của bọn họ, nhân sinh mới, tính cách mới, chỉ duy nhất Tô Lạc bị quá khứ quấn chặt, nhưng khi nhìn thấy Lạc Nại Hà lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, hắn biết, tất cả đều sẽ bắt đầu lại, hắn muốn bảo vệ Lạc Nại Hà cả đời, nhưng trong lòng hiểu rõ, sự tồn tại của hắn chung quy không được thế gian dung chứa, cho nên ngay khi bị Phong Nguyệt Tình Ma vạch trần thân phận, hắn chọn lựa thành toàn cho Cảnh Dương, cam nguyện vĩnh viễn ngủ say không tỉnh.

Nhưng Tô Lạc đã làm sai một chuyện, hắn đã quên, trong lòng Lạc Nại Hà, Tô Lạc là Tô Lạc, Cảnh Dương là Cảnh Dương, hắn thay đổi không chỉ là tính cách của Lạc Nại Hà, mà còn lặng lẽ khắc sâu bản thân vào trong lòng Lạc Nại Hà.

Cảnh Dương đã chậm hơn, vì hắn không có trải qua tất cả những gì Tô Lạc trải qua, hận, đau, điên cuồng, không cần tất cả, những thứ này đều là thứ hắn chưa kịp nếm trải, cho nên hắn không nhìn rõ được tâm của mình. Khi biết Tô Lạc chính là tương lai của mình, hắn hoang mang, thậm chí sợ hãi, hắn không tin mình sẽ vì một người chính mình không xem trọng mà điên cuồng đến mức độ tranh mệnh với trời.

Nhưng sự xuất hiện của Tô Lạc, đã cường ngạnh khai thông hắn, khi hắn ý thức được mình thật sự thích Lạc Nại Hà, lại phát hiện, trong lòng Lạc Nại Hà, chỉ có tương lai của mình.

Cảnh Dương có không cam, có giãy dụa, cho đến khắc cuối cùng, ý thức được Tô Lạc là không thể thay thế trong lòng Lạc Nại Hà, hắn quyết định thành toàn Tô Lạc.

Kết quả lại là nhân tố sai lệch.

Hi hi, có nhìn ra hay không, tàn hồn của Tô Lạc và một phần hồn phách của Cảnh Dương đã dung hợp, mà một phần hồn phách khác thông qua hiến tế đã cứu Lạc Nại Hà về, nhưng vì Lạc Nại Hà chung quy đã bị đại Thiên Ma Vương hủy diệt một phần hồn phách, cho nên y mất đi một đoạn ký ức.

Cho nên, đây chắc là một loại kết cục đại đoàn viên khác. ^^

Tô Lạc:

Đệ tử Minh Nguyệt Phong, dung mạo bình thường, cao 1.79, thân phận chân chính là hồn tương lai của Cảnh Dương, vì Lạc Nại Hà chết đi mà hối hận truy theo, dùng thủ đoạn nghịch thiên muốn thay thiên đổi mệnh, do nhân tố sai lầm mà trở về ngàn năm trước, một lòng bảo hộ Lạc Nại Hà, ngặt nỗi tạo hóa trêu người, vì Tình Ma mà thân phận bị bại lộ, không thể không ngủ mê trong thân thể Cảnh Dương.

Cảnh Dương:

Thiên tài đệ tử Tiểu Thạch Phong, dung mạo tuyệt mỹ, cao 1.77, tính cách lãnh đạm cô ngạo, một lòng tu luyện, không biết thế sự, xem đại đạo trường sinh là mục tiêu cả đời, xem Tô Lạc là địch nhân sinh tử, kỳ thật là thân xác tiền thế của Tô Lạc.

Tự Phượng:

Tục danh tiểu hồng điểu, có một chút huyết mạch Phượng Hoàng, vốn đang ở đông hải vô tư vô lự, lại bị Tô Lạc mang về La Phù Kiếm Môn bầu bạn với Lạc Nại Hà, thích ăn linh quả, công việc thường ngày là đốc thúc Lạc Nại Hà tu luyện, mộng tưởng lớn nhất là bắt được Phượng Hoàng cái về làm bà xã, nhưng trong hiện thực chỉ có một con Phượng Hoàng đực luôn ức hiếp nó.

Lạc Nại Hà:

Đệ tử Minh Nguyệt Phong, tướng mạo bình thường, cao 1.72, nhìn thì như lười biếng sợ nhất là tu luyện, kỳ thật thật sự lười biếng sợ nhất là tu luyện, sinh bình sở thích lớn nhất là nhìn trộm Cảnh Dương tu luyện Thanh Phong kiếm quyết, xem chuyện ăn no đợi chết là mục tiêu cả đời, đáng tiếc ngày ngày bị Tô Lạc bức đi tu luyện.

Hết