Lão Đại Là Nữ Lang

Chương 32-2: Khẳng định (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

@Hale205 Kiếp trước hay kiếp này Vân anh cũng đều rơi vào gia đình tốt cả. Kiếp trước Vân anh chưa bao giờ cố gắng sống một cuộc đời khác với người khác như kiếp này. Giả dụ nàng cố gắng, chắc gì Ngụy Tuyển Liêm đã không giống như tứ thúc ở kiếp này đâu? Ít ra lúc quyết định để nàng lấy Thôi Nam Hiên thì Ngụy Tuyển Liêm đã hỏi ý kiến nàng còn gì. Nhưng thôi, càng đọc sẽ càng thấy cái gia đình ở kiếp này nó dễ thương hahaaa. Ví dụ như chương này...