Thông tin truyện

Lão Tử Muốn Từ Chức

Lão Tử Muốn Từ Chức

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

chedaudo.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.3/10 từ 34 lượt
Thể loại: Đam mỹ, Hoan hỉ oan gia, tạc mao thụ x cường thế công
Editor: Chè đậu đỏ 

Một người là điều dưỡng viên cao cấp
 
Một người là con em của cán bộ cao cấp
 
Một người là tạc mao thụ
 
Một người là cường thế công
 
“Tóm lại, tóm lại, tôi nhất định phải từ chức. Đâu phải tôibán thân cho anh đâu, tôi có quyền từ chức.”
 

“Dù gì cậu cũng sẽ đi, tôi đành phải ăn tươi tên Tiểu BạchThái cậu trước khi cậu đi mới được, tôi đây sẽ không khách sáo đâu nha.”

Bình luận truyện