Thông tin truyện

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Long Luyến Long (RồngxRồng)

Nguồn:

lammocmien.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 10 lượt
Editor: Tiểu Mộc
Thể loại: xuyên không, hài

Hắn đồng ý xuyên không chỉ vì ham ăn.

Tỷ phu nói xuyên về đường triều mà ta lại đến Thánh Hướng

Không sao, có ăn là được

Cả hai một ở tương lai một ở quá khứ cuối cùng cũng gặp được người định mệnh.

Trời định Cô Tinh bạn tử thành thiên

Ban thưởng tử hiên càng thời không

Kinh thế chi luyến Tường Long bảo

Khóa thế nhân duyên long luyến long

Danh sách chương

Bình luận truyện