Thông tin truyện

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Môn Phái Của Chúng Ta Sớm Muộn Đổ

Nguồn:

orangewordpresscom.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.6/10 từ 8 lượt
Thể loại: Huyền huyễn thần quái, tu tiên, nhật ký, cổ trang, đoản văn
Tình trạng:  16 chương
Edit : Màn Thầu 

Cậu chuyện kể về quá trình một môn phái xuống dốc trầm trọng....

Huyền huyễn thần quái, tu tiên, nhật ký, đùa bức

Bình luận truyện