Thông tin truyện

Mục Châu

Mục Châu

Tác giả:

Nguồn:

Truyện YY

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 1.0/10 từ 1 lượt
"Cậu có sau khi con người chết sẽ đến nơi nào không?"

"Không biết nhưng có truyền thuyết rằng, sau khi chết sẽ được Diêm Vương đưa xuống địa ngục còn Mạnh Bà sẽ đưa linh hồn qua Nại Hà. Cậu muốn tin cái nào?"

"Vậy thế giới chết đi thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Thế giới nào? Cậu đang nói đến thế giới này sao? Trái đất còn chưa nổ đâu"

"Không, thế giới của chính cậu cơ"

"Tại sao lại là thế giới của tớ?"

"Có. Thế giới đó có tên là Mục Châu nhưng cậu đã quên mất rồi"

Các chương mới nhất

Bình luận truyện