Thông tin truyện

Mỹ Sắc Liêu Nhân

Mỹ Sắc Liêu Nhân

Nguồn:

thanhdaocac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.9/10 từ 13 lượt
Thể loại: đoản văn, hàingôn tình... trá hình!
Chuyển ngữ: Sâu_Thanh Dao Các

Vừa mới sinh ra thì đã mang gương mặt xinh đẹp hại dân hại nước, thật sự không phải là lỗi lầm của hắn, Tên cường đạo chết tiệt này nửa đường xông ra cướp bóc, rồi lại không chỉ một hai mà những ba lần khinh bạc hắn.

Hắn là nam nhân!

Còn là một Vương Gia!

Có cơ hội hắn sẽ đem tên tiểu *** tặc chết tiệt này bầm thây vạn đoạn!

Bình luận truyện