Thông tin truyện

Na Thì Hậu Hoa Khai

Na Thì Hậu Hoa Khai

Tác giả:

Nguồn:

tamlong.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.3/10 từ 3 lượt
Thể loại: có đâm có chém nên chắc có xíu ngược, có nham có nhở nên chắc có hài.
Edit: Hồng Long

Hoa Diệu Sân nhớ rõ lần đầu tiên gặp Đường Vô Y chính là lúc hoa nở rộ thật đẹp.

Đường Vô Y chính là biểu ca của Hoa Diệu Sân.

Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Hoa Diệu Sân cũng không muốn thừa nhận chuyện mình phải trốn trong khóm hoa mà khóc, nguyên là do y ham chơi nên lạc đường

Bình luận truyện