Thông tin truyện

Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo

Thể loại:

Đam Mỹ, Điền Văn

Nguồn:

phongbichcung.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.8/10 từ 31 lượt
Thể loại: Niên Hạ, đam mỹ, tình đầu ý hợp, HE.
Ngày làm: 25/12/2018 – 03/10/2020
Editor: CCC

Văn án

Câu chuyện một nam nhân chân có tật không làm được chuyện gì cùng với một thanh niên lưu lạc.

Lời tác giả:

Tìm tag nửa ngày nhưng không tìm được cái thích hợp, sẽ không ngược, thế nhưng rất nghèo, sinh hoạt về sau có khởi sắc, nhưng không đến mức giàu nứt đố đổ vách.

Chưa nghĩ ra tên công, nhưng thụ tên là Nghiêm Khánh Sinh.

Như trước, không cần để ý đến giới thiệu, dù sao, đây cũng không phải là một bài viết nghiêm túc.

( Nam Kinh hôm nay mưa như trút nước, quyết định đặt tên công là Trình Thủy:-P)

Bình luận truyện