Thông tin truyện

Nan Song

Nguồn:

nhuoclinh.wordpress.com

Trạng thái:

Full

Nan Song

Đánh giá: 9.2/10 từ 12 lượt
Biên tập: Candy

Gặp mặt mà không biết

Thỉnh cầu mà không đạt

Trông giữ mà không chiếm

Một mình khó thành đôi

Danh sách chương

Bình luận truyện