Thông tin truyện

Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Thể loại:

Xuyên Không

Nguồn:

thanhdaocac.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.0/10 từ 119 lượt

Thể loại: Xuyên qua, sủng văn, nam chủ cường đại, nữ chủ thông minh
Nhân vật: Tô Tái Tình (Dạ Nguyệt Sắc), Tiêu Lăng Thiên

Văn án

Trọn một đời, đường nhỏ tương phùng cuối cùng lại không thể buông tay.

Xuyên qua thời gian và không gian, nàng tới bên cạnh hắn, tại đất nước sùng bái Phong Thần này, cùng nhau diễn một màn truyền kỳ nữ đế và nhiếp chính vương.

Tiết tử

Nghe nói đó là thật lâu trước đây, nghe nói đó là một quốc gia sùng bái Phong Thần, nghe nói nơi đó có một vị nữ đế cùng một vị nhiếp chính vương, nghe nói…

Bình luận truyện