Thông tin truyện

Ngũ Đại Tiên Sinh

Ngũ Đại Tiên Sinh

Nguồn:

sưu tầm

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.5/10 từ 62 lượt
Năm người bạn thân tình cờ bị sét đánh
Xuyên không cùng một nơi, đắng cay cùng một chỗ

Tại sao?!!! Làm người không làm, tại sao để bọn ta làm thú cơ chứ!!

Làm thú thì làm thú, cơ nhiên lại lại lại...... oh dm....

Xà 1:.....

Xà 2:......

Xà 3:......

Xà 4:......

Xà 5:......

Thăng cấp, vô hạn bàn tay vàng, vô ngược, hài hước, đam mỹ.

Tác giả không có tiết tháo, tam quan đổ nát, phi logic....

Bình luận truyện