Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1412: Thọ yến Thiên Đế (1)Âm Phần Huyên thoáng ngẩn người, thất thanh hỏi:

- Phu quân, hiện tại ngươi đã tới cảnh giới gì?

- Vẫn còn là Thiên Thần!

Trong cặp mắt Chung Nhạc đột nhiên song song hiện ra hai bức đồ, trong đồ có Âm Dương biến hóa, giống như Thái Cực, nhưng lại có chút bất đồng so với trước đây. Trong Thái Cực Đồ chất chứa Dịch Đạo, Dịch Đạo là Long thân tách ra Âm Dương, ngăn cách Thần Ma, ẩn giấu thời không, diễn hóa ra Thái Âm, Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, chiết xạ ra tám loại quái tượng. Thần Nhãn thứ ba trên mi tâm hắn mở ra, cũng có một bộ Tiên Thiên Thái Cực Đồ chậm rãi xuất hiện. Ngữ khí hắn có chút mê man, lẩm bẩm:

- Chỉ là cảnh giới Thiên Thần này đối với ta tựa hồ như không tồn tại vậy. Ta có thể nhìn thấu hết thảy Bí cảnh trong cơ thể, thấm nhuần hết thảy đạo lý trong Bí cảnh. Tinh thần của ta quảng đại, nhưng nhục thân và Nguyên thần ta lại trói buộc tinh thần của ta. Ta cảm thấy ta có thể biến thành bất luận loại đại đạo nào trong thiên địa, nhưng nhục thân và Nguyên thần trói buộc, khiến cho ta chỉ có thể lưu lại trong nhục thể…

Âm Phần Huyên nhất thời ngẩn ngơ, không biết đây là cảnh giới gì.

Trong Thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa cũng ngơ ngẩn cả người, một lúc thật lâu sau mới mở miệng than thở:

- Tâm cảnh của ngươi sắp sửa đạt tới tâm cảnh Đế cấp rồi, nhưng tu vi và nhục thân, Nguyên thần của ngươi lại trở ngại ngươi. Nhạc tiểu… Chung Sơn thị, thành tựu trên phương diện tâm linh của ngươi đã siêu việt đại đa số các đời Kẻ thừa kế Tân Hỏa rồi!

Hắn không gọi Chung Nhạc là Nhạc tiểu tử nữa, mà đổi thành Chung Sơn thị, bởi vì tâm cảnh của Chung Nhạc đã đạt tới Đế cảnh, đã không còn là tiểu tử nữa, mà là tồn tại có thể ngang vai ngang vế, thậm chí siêu việt các đời Kẻ thừa kế Tân Hỏa rồi.

Trong lòng đốm lửa nhỏ này cảm khái vạn phần. Hắn đã bồi dưỡng hàng trăm Kẻ thừa kế, nhưng tâm cảnh đạt tới Đế cảnh lại cũng không nhiều lắm. Hắn cũng không ngờ Chung Nhạc vậy mà có thể tại cảnh giới Thiên Thần, tâm cảnh đã trước nhục thân, Nguyên thần và tu vi một bước, sớm đã đạt tới Đế cảnh.

Hắn có thể cảm nhận được sự trói buộc của nhục thân và Nguyên thần của Chung Nhạc đối với tâm linh của hắn. Đế cảnh cao xa, cùng tồn tại với Đạo, nhục thân và Nguyên thần lạc hậu đã biến thành sự trói buộc.

Trước đây, Chung Nhạc vẫn chưa lĩnh ngộ được Đế cảnh, mà hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được, do đó cảm giác được nhục thân và Nguyên thần phảng phất như đã trở thành trói buộc. Tâm cảnh đã tới, nhưng cảnh giới chưa tới, cho nên bản thân hắn còn cần phải tu luyện. Nhưng cảm ngộ đối với Đế cảnh càng sâu, sẽ càng dễ dàng xuất hiện sai lầm.

- Hóa đạo sẽ là đại kiếp nạn của ngươi!

Thanh âm Tân Hỏa cực kỳ ngưng trọng, nói:

- Thời điểm Tiên Thiên Đế Quân tìm hiểu Đế cảnh, đã từng nói chính mình dường như muốn biến thành đại đạo thiên địa. Hắn có tu vi vô thượng có thể định trụ xu thế hóa đạo, mà ngươi lại không có. Chung Sơn thị, ngươi cần phải cẩn thận!

Âm Phần Huyên nói:

- Phu quân, ngươi có thể nói một chút lĩnh ngộ lần này hay không?

Chung Nhạc mỉm cười, nói:

- Được!

Hắn từ từ giảng giải cho Âm Phần Huyên, nhất nhất nói ra lĩnh ngộ Tiên Thiên Bát Quái của chính mình. Tiên Thiên Bát Quái là dùng tám loại quái tượng Tiên Thiên để giải thích ảo diệu của vũ trụ, huyền cơ của thiên địa. Hạch tâm của nó là Dịch.

Dịch, chính là đạo Long văn phân chia Thần Ma và Âm Dương trong Thần Ma Thái Cực Đồ kia. Thần Ma Thái Cực Đồ tích chứa bốn loại đại đạo Tiên Thiên: Âm, Dương và Thần, Ma. Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh chất chứa đại đạo Tiên Thiên Lôi Đình. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh chất chứa đại đạo Không Gian và đại đạo Trụ Quang, cộng thêm Tiên Thiên Dịch Đạo chất chứa trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, đã tạo thành cơ sở cho Tiên Thiên Bát Quái.

Trong Tiên Thiên Bát Quái của Chung Nhạc, Dịch là trung tâm, Âm Dương lưỡng phân, biến thành Tiên Thiên Đại Nhật và Tiên Thiên Minh Nguyệt. Thần Ma biến thành Thái Cực hắc bạch nhị khí. Mà đại đạo Không Gian khiến cho Thái Cực Đồ trở nên lập thể, không còn là mặt phẳng, mà là một cái không gian Thần Ma Âm Dương đan xen. Vô số ngôi sao ở trong đó lóe lên, hình thành Tinh hà rực rỡ. Đại đạo Trụ Quang lại khiến cho Thần Ma Thái Cực Đồ có thêm quan niệm thời gian, hiện tại, quá khứ và tương lai, do Dịch thống soái, không ngừng diễn biến chuyển hóa.

Âm Dương, Thần Ma, Vũ Trụ và Dịch cấu thành Thái Cực Đồ, đã không còn là Thần Ma Thái Cực Đồ nữa, mà là Tiên Thiên Thái Cực Đồ. Tiên Thiên Thái Cực Đồ chiết xạ, diễn sinh ra Tứ Tượng: đại đạo Tiên Thiên Thái Âm, đại đạo Tiên Thiên Thái Dương, đại đạo Tiên Thiên Thiếu Âm, đại đạo Tiên Thiên Thiếu Dương. Tứ Tượng này lại chiết xạ ra phía ngoài, diễn sinh ra Bát Quái, là tám loại quái tượng. Lôi là một loại trong tám loại quái tượng diễn sinh ra từ trong Tứ Tượng, gọi là Chấn tượng.

Càn tượng là trời, thiên công, Thiên đạo. Khôn tượng là đất, địa mẫu, Địa đạo. Chấn tượng là Long, huyền hoàng, đại đạo Lôi Đình. Tốn tượng là mộc phong, sinh mệnh chi mẫu, đại đạo Sinh Mệnh. Khảm tượng là thủy, lực lượng của Hồng. Ly tượng là hỏa, lực lượng của Hoang, hợp lại cùng một chỗ là đại đạo Hồng Hoang. Cấn tượng là núi, phập phồng nhiều biến hóa, Đoài tượng là đầm lầy, địa phương sinh sôi nảy nở, hợp lại cùng một chỗ là đại đạo Sơn Trạch.

Ngoại trừ Chấn tượng là đại đạo Lôi Đình ra, bảy loại đại đạo còn lại, hắn vẫn chưa có bao nhiêu tiếp cận. Đây là chỗ thiếu hụt của hắn.

Hai loại đại đạo Tiên Thiên Thiếu Âm, Tiên Thiên Thiếu Dương này là hắn diễn biến ra từ trong Thái Âm và Thái Dương, cũng không phải tính quá phiền phức. Bảy loại đại đạo còn lại ngược lại là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là, nếu hắn muốn thôi động hoàn toàn uy năng của Tiên Thiên Bát Quái này, cần phải mở ra hai Bí cảnh, một là Bí cảnh Không Gian, hai là Bí cảnh Thời Quang, để cho bản thân mở ra tám Bí cảnh.

Chung Nhạc vốn dĩ dùng Thiên Bàn, mượn tới trí tuệ của Chư Đế Chư Thần, nghĩ muốn dung hợp bốn môn công pháp Đế cấp, dùng Thiên đạo để thôi diễn Bí cảnh thứ bảy và Bí cảnh thứ tám, thống nhất hai cái Bí cảnh này với Lục Đạo Luân Hồi, triệt để hoàn thiện Tiên Thiên Bát Quái. Nhưng bởi vì Thiên Bàn thiếu khuyết, cũng không phải là Thần khí Thiên đạo hoàn chỉnh, kết quả thôi diễn không thành công, ngược lại khiến cho Thiên Bàn bạo tạc, chỉ còn lại có một cái đáy bàn.

Công pháp của Tiên Thiên Bát Quái cũng chưa triệt để thôi diễn ra được. Dã tâm của hắn quá lớn, lớn tới mức muốn biến Thiên đạo thành một bộ phận của quái tượng. Thiên Bàn là Thần khí Thiên đạo, sao có thể thôi diễn ra đồ vật vượt qua bản thân có thể hiểu được? Bởi vậy, Thiên Bàn bạo tạc là chuyện đương nhiên.

Mặc dù chưa thể triệt để hoàn thành Tiên Thiên Bát Quái, không thể triệt để thấu hiểu quán thông bốn môn công pháp, cũng không thể hoàn toàn thôi diễn ra bảy loại quái tượng còn lại, nhưng môn công pháp này khiến cho hắn đã có thể thoát khỏi khốn đốn trước đây, không cần đồng thời tu luyện bốn môn công pháp nữa. Hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện Tiên Thiên Bát Quái, sẽ có thể đề thăng tu vi thực lực của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.