Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 574: Thần Ma Cửu Chuyển Tế Tự Pháp (2)- Cửu Chuyển Nguyên Đan, chín diệt chín sinh gọi là cửu chuyển. Mỗi khi Nguyên đan kinh lịch một diệt một sinh, sẽ liền cường đại thêm một phần. Sau khi chín diệt chín sinh, uy năng của Nguyên đan so với trước đây sẽ cường đại hơn gấp bội. Một diệt một sinh, chính là một lần tiến hành trọng chú trọng sinh Nguyên đan. Bất quá, quá trình này cực kỳ hung hiểm. Nếu có chút sơ xuất khiến cho Nguyên đan bị diệt, sẽ có khả năng bị tiêu mất tu vi. Sau khi chín diệt chín sinh, ở lần trọng sinh thứ chín, Nguyên đan sẽ đạt tới Cực cảnh. Về phần làm sao để chín diệt chín sinh, mỗi một tộc đều có pháp môn tinh diệu của tộc mình. Phượng Hoàng Tộc có Niết Bàn Pháp, mà Tây Vương Mẫu Tộc ta thì có Kim Mẫu Quy Diệt Pháp. Hai loại pháp môn này đều là một trong những pháp môn cao cấp nhất trong Côn Lôn Cảnh. Ta truyền thụ hai loại pháp môn này cho ngươi, bản thân ngươi nghiên cứu một phen!

Tinh thần lực nàng ba động, truyền thụ Niết Bàn Pháp của Phượng Hoàng Tộc và Kim Mẫu Quy Diệt Pháp của Tây Vương Mẫu Tộc cho Chung Nhạc, nói:

- Thật ra, những pháp môn này đều chất chứa trong văn lộ Đồ đằng của Linh, nếu có thể hiểu rõ những ảo diệu của Linh, sẽ có thể tìm hiểu ra pháp môn Cửu Chuyển thích hợp nhất với chính mình. Sau khi ngươi nghiên cứu Niết Bàn Pháp và Kim Mẫu Quy Diệt Pháp, sẽ có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra pháp môn Cửu Chuyển Sinh Diệt của chính mình!

- Chất chứa trong văn lộ Đồ đằng của Linh?

Chung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Hắn vẫn luôn chưa thể tu luyện Đan Nguyên Cảnh tới Cực cảnh, chủ yếu bởi vì Linh của hắn có chút phức tạp, tổng cộng có hai loại Linh, Nhật Linh và Nguyệt Linh. Mà hình chiếu Nguyên thần trong Nguyên đan của hắn cũng không phải là Nhật Linh hay là Nguyệt Linh, mà là hình thái Thần Nhân Phục Hy, luyện thành Nguyên đan Thái Cực, không phải là Nguyên đan Kim Ô, cũng không phải Nguyên đan Tinh Thiềm.

Hắn bỏ qua Nhật Linh và Nguyệt Linh, không có tìm hiểu văn lộ Đồ đằng của Nhật Linh và Nguyệt Linh tới Cực cảnh, bởi vậy mới không phát hiện ra ảo diệu của Nguyên Đan Cửu Chuyển.

- Chỉ là, nếu ta muốn tu thành Cửu Chuyển Nguyên Đan, sợ rằng có điểm rất khó giải quyết. Ta nhất định phải cửu chuyển hết thảy Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm, sau đó mới có thể cửu chuyển Nguyên đan Thái Cực!

Chung Nhạc nhất thời hăng hái bừng bừng, lập tức bắt đầu tìm hiểu Niết Bàn Pháp của Phượng Hoàng Tộc và Kim Mẫu Quy Diệt Pháp của Tây Vương Mẫu Tộc. Niết Bàn Pháp là dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa nung luyện Nguyên đan, nấu chảy Nguyên đan, sau đó trọng sinh trong Phượng Hoàng Chân Hỏa. Sau chín diệt chín sinh, Nguyên đan của Phượng Hoàng Tộc sẽ đạt tới Cực cảnh, có được uy năng đáng sợ, uy lực đốt tận hết thảy. Muốn tu luyện loại Niết Bàn Pháp này, cần phải tìm được Phượng Hoàng Thạch, Phượng Hoàng Chân Hỏa chính là chất chứa trong Phượng Hoàng Thạch.

Mà Kim Mẫu Quy Diệt Pháp của Tây Vương Mẫu Tộc thì lại là dùng Đồ đằng Tiên Thiên Kim Khí ma diệt Nguyên đan, dung luyện vào trong Đồ đằng Tiên Thiên Kim Khí, sau đó lại mượn dùng Đồ đằng Tiên Thiên Kim Khí đúc lại Nguyên đan. Sau chín diệt chín sinh, Nguyên đan Kim Mẫu của Tây Vương Mẫu Tộc sẽ mang theo một tia khí tức Tiên Thiên, vô cùng đáng sợ, uy lực còn cao hơn Nguyên đan của Phượng Hoàng Tộc. Muốn tu luyện Kim Mẫu Quy Diệt Pháp, cần phải tiến vào Dao Trì Kim Đài, mượn Đồ đằng Tiên Thiên Kim Khí trên Kim Đài để tu luyện.

- Hóa ra chín diệt, chính là dùng pháp môn mạnh nhất của chính mình tiến hành ma diệt Nguyên đan, để cho trong Nguyên đan mang theo uy năng của pháp môn tối cường!

Chung Nhạc tinh tế tìm hiểu, lòng có sở đắc, sau đó mới tỉ mỉ tìm hiểu văn lộ Đồ đằng của Nhật Linh Nguyệt Linh. Qua một lúc lâu, hắn mới nói với Xích Tuyết:

- Xích Tuyết, ngươi hộ pháp giúp ta!

Xích Tuyết gật đầu, tinh thần lực ba động, quan tưởng ra một con Cự thú Bạch Hổ, đầu mào đuôi báo, nói:

- Ngươi ngồi trên lưng Bạch Hổ, cứ việc tu luyện. Khi nào tới Bàn Đào Viên, ta sẽ gọi ngươi!

Chung Nhạc ngồi đả tọa trên lưng Bạch Hổ. Trong Thức hải hắn, một khỏa Nguyên đan bay ra. Hắn đã tu thành Nguyên đan Thái Cực, Thái Cực Âm Dương lưu chuyển trong Nguyên đan, bên trái là Nguyên đan Kim Ô đại biểu thuần dương, bên phải là Nguyên đan Tinh Thiềm đại biểu thuần âm.

Cấu tạo Nguyên đan của hắn cực kỳ phức tạp, trình độ phức tạp viễn siêu người khác. Ngoại trừ Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm ra, lại còn Thần Ma hỗn hợp. Bên trái là Hắc Thái Cực do pháp lực hỗn hợp giữa văn lộ Đồ đằng Ma Đạo hắc ám và khí Thuần Âm biến thành. Bên phải là Bạch Thái Cực do pháp lực dung hợp văn lộ Đồ đằng Thần Đạo quang minh và khí Thuần Dương biến thành. Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm ở trong Hắc Bạch Thái Cực, trời lên trăng xuống. Thần, Ma, Nhật, Nguyệt cộng đồng cấu thành Nguyên đan Thái Cực của hắn.

- Phượng Hoàng Tộc có Phượng Hoàng Chân Hỏa, Tây Vương Mẫu Tộc có Đồ đằng Tiên Thiên Kim Khí, đều có thể khiến cho Nguyên đan sinh diệt. Ta nên dùng cái gì để sinh diệt Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm đây?

Chung Nhạc suy tư trong chốc lát, nhãn tình nhất thời sáng lên, lấy Thái Dương Diệu Kim và Hạo Nguyệt Kính ra, trong lòng thầm nghĩ:

- Thần hỏa và nguyệt quang có tinh thuần đến đâu đi nữa, đều cũng không tinh thuần bằng được Nhật Hạch và Nguyệt Hạch. Ta liền dùng Thái Dương Diệu Kim và Nguyệt Hạch để sinh diệt Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm!

Hắn nghĩ tới liền làm, thôi động Thái Dương Diệu Kim, thôi phát Thái Dương Thần Hỏa hừng hực trong Diệu Kim tiến hành dung luyện Nguyên đan Kim Ô. Đồng thời, hắn cũng thôi động Hạo Nguyệt Kính, dùng để sinh diệt Nguyên đan Tinh Thiềm. Đột nhiên, trong lòng Chung Nhạc khẽ động:

- Uy lực của Hạo Nguyệt Kính quá nhỏ! Không bằng dùng Nguyệt Hạch chân chính để tu luyện a!

Chung Nhạc mở ra cây đèn đồng trong Bí cảnh Vạn Tượng, vận khởi toàn bộ pháp lực, rốt cuộc cũng lấy được Nguyệt Hạch ra, để Nguyệt Hạch xuất hiện trong Bí cảnh Vạn Tượng của chính mình. Nhất thời ánh trăng giống như thủy triều thổi quét khắp Bí cảnh Vạn Tượng. Vị Thần Nữ trong trăng kia vẫn như cũ ngủ say trong Nguyệt Hạch.

Chung Nhạc ngắt lấy một mảnh Phượng Thần Thảo bỏ vào miệng, khôi phục lại pháp lực, lập tức điều động Nguyên đan bay vào Bí cảnh Vạn Tượng, mượn uy năng của Nguyệt Hạch trọng luyện Nguyên đan Tinh Thiềm.

Thái Dương Diệu Kim cùng với Nguyệt Hạch tinh luyện Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm thành hư ảo, nhưng cũng không phải thật sự ma diệt Nguyên đan thành tro tàn. Khí tức Chung Nhạc vì vậy mà đại tổn, tu vi thẳng tắp rơi xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ năng lượng cực kỳ nóng cháy ba động trong Thái Dương Thần Hỏa. Mà ở bên kia, chính là năng lượng tinh nguyệt cực kỳ tinh thuần ba động dưới ánh trăng. Tu vi của hắn cũng không phải tổn hao rất nhiều, mà là ẩn giấu trong Thái Dương Thần Hỏa và Nguyệt Hoa Thần Thủy.

Qua hồi lâu, Nguyên đan Kim Ô của hắn rốt cuộc cũng đúc lại trong Thái Dương Thần Hỏa, mà Nguyên đan Tinh Thiềm cũng tái sinh trong Nguyệt Hoa Thần Thủy. Chung Nhạc thở phào một cái, trong lòng thầm nghĩ:

- Xích Tuyết nói nội tình của ta đã đủ rồi, tu thành Cửu Chuyển Nguyên Đan chính là nước chảy thành sông, xem ra quả nhiên là như vậy. Bất quá, nàng lại không biết Nguyên đan của ta cấu tạo phức tạp, muốn chân chính luyện thành cửu chuyển, ngoại trừ Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm ra, còn cần có phương pháp sinh diệt Nguyên đan Thái Cực nữa. Đây mới là chuyện khó khăn nhất!

Nguyên đan Kim Ô và Nguyên đan Tinh Thiềm một lần lại một lần sinh diệt, tu vi của Chung Nhạc cũng giống như nước thủy triều lên lên xuống xuống, lúc cao lúc thấp, vô cùng cổ quái. Sau khi hai khỏa Nguyên đan cửu chuyển hoàn thành, đạt tới Cực cảnh, uy lực so với trước đây đã đề thăng gần gấp bội.

Chung Nhạc trấn định lại tinh thần, tinh tế tìm hiểu phương pháp cửu chuyển của Nguyên đan Thái Cực. Hai khỏa Nguyên đan Kim Ô và Tinh Thiềm, hắn còn có Linh để tham khảo, nhưng Nguyên đan Thái Cực hắn lại không có Linh để tham chiếu.

Trên lưng Bạch Hổ, hắn ngồi một hơi chính là hơn mười ngày, thủy chung vẫn chìm vào trong tham ngộ. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên linh quang, nhất thời hiểu ra.

- Không có Linh tham chiếu, ta liền dùng Tế Tự Pháp! Dùng phương pháp Vạn Thần Tế Tự của Thần Ma Thái Cực, tiến hành sinh diệt Nguyên đan Thái Cực! Môn Sinh Diệt Pháp này, liền gọi là Thần Ma Cửu Chuyển Tế Tự Pháp đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.