Thông tin truyện

Nhóm Nữ Phụ

Nhóm Nữ Phụ

Tác giả:

Nguồn:

Liệt Hỏa Các

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.8/10 từ 21 lượt
Thể loại: Nữ phụ
Convert: tàng thư viện
Editor: To be or not to be, Diễm Tình
Beta: Mặc Thủy Vô Lưu, Sec - Chan

Người khác làm nhiệm vụ hay xuyên qua đều xuyên trong kịch tình truyện hay là trước khi kịch tình truyện xảy ra.

Nhưng vì sao đến lượt cô xuyên qua lại trở thành nữ phụ độc ác và nam nữ chính cũng đã hạnh phúc với nhau rồi.

Nàng là một nữ phụ tuyệt vọng, nàng nên lựa chọn con đường nào cho bản thân mình đây?

Bình luận truyện