Thông tin truyện

Những Đứa Con Nhà Họ La

Những Đứa Con Nhà Họ La

Tác giả:

Nguồn:

nammeonho.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.8/10 từ 49 lượt
Thể loại:  Ngọt sủng, niên hạ, đoản văn, hiện đại, HE.
Số chương: 50 chương ngắn + 1 Phiên ngoại.
Chuyển ngữ: ~M~

Một câu chuyện xoay quanh gia đình họ La.

Đặc biệt gia đình này có năm người con.

Đứa lớn La Nhất Hải

Đứa thứ hai La Nhị Hà.

Đứa thứ ba La Tam Giang.

Đứa thứ tư La Tiểu Hồ

Còn có một đứa, tên là Nhạc Nguy Nhiên.

Bình luận truyện