Nói Yêu Em 7 Lần

Chương 41
- Để thời gian vào học bài đi, toàn là nghĩ bậy nghĩ bạ không hà – Tuấn anh nghe nhỏ hát vậy bèn mắng.

Tùng linh không thèm để ý đến thái độ trách móc của Tuấn Anh, nhỏ tiếp tục ngâm nga câu hát của mình.

- ……thấy em tang tình đang tắm…tắm heo…tắm heo trong chuồng…..

Tuấn Anh không ngờ câu tiếp theo của nhỏ là như thế, biết mình trách oan nhỏ nên cúi đầu im lặng, giả vờ không để ý chỉ nói:

- Làm bài tiếp đi, ở đó mà hát hò hoài.

Sau đó cậu tiếp tục làm bài của mình. Tùng Linh thấy Tuấn Anh bị mình chọc quê thì thích chí cười thầm, nhỏ tiếp tục làm bài chờ mẹ nhỏ đem sữa lên.