Thông tin truyện

Nông Trang Chủ Cổ Đại

Nông Trang Chủ Cổ Đại

Tác giả:

Nguồn:

hacphuonghoang.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.5/10 từ 50 lượt
Thể loại: XK, cổ đại, điền văn, TTKG
Convert:  nothing_nhh
Edit: Hắc Phượng Hoàng
Bìa: Cửu Trùng Cát
Độ dài: 78 chương ( 1 Phiên Ngoại )

Câu chuyện này mang phong cách điền văn nhẹ nhàng, không có trạch đấu càng không có cung đấu. Có đấu thì nữ chính của chúng ta cũng là người đứng ngoài.

Nói cách khác nữ chính của chúng là là người xuyên không về thời kỳ này, mang theo không gian tùy thân trở thành nông trang chủ.

Bình luận truyện