Thông tin truyện

Nữ Ân Sư

Nữ Ân Sư

Nguồn:

Kites.vn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.2/10 từ 206 lượt
Người dịch: Losedow

"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải thích nghi hoặc cho học trò của mình".

"Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc".

Bình luận truyện