Thông tin truyện

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Tác giả:

Nguồn:

wattpad.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.1/10 từ 21 lượt
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, xuyên việt, đoản văn
Converter: Tâm Tít Tắp
Editor: Mặc Quân Tịnh Túc, Diệp Thảo

Thứ duy nhất ta có là một vò hoa điêu. Thời điểm ta gặp hắn, trước quan tai chỉ để một vò rượu như vậy - hoa điêu nữ nhi hồng.

Nhấp một ngụm liền say, chuyện năm xưa không hay biết.

Bình luận truyện