Thông tin truyện

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược

Tác giả:

Nguồn:

luynhlinhcoc.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.4/10 từ 74 lượt
Việc tệ nhất mà A Chiêu đã làm trong cuộc đời mình chính là thầm thương trộm nhớ vị sư phụ nuôi mình lớn. Việc tốt nhất đã từng làm lại chính là vứt bỏ đi thứ tình cảm sai trái này.

Nhưng....

Sư Phụ, A Chiêu làm chuyện xấu không cho, chuyện tốt cũng không cho, vậy thì sao có thể để người định đoạt hết mọi chuyện được.

Vệ Cẩn xuống núi vì độ kiếp, không ngờ kết cục lại là chính mình bị độ kiếp.

Bình luận truyện