Thông tin truyện

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Pháo Hôi Tấn Cấp Thư

Nguồn:

DĐ Lê Quý Đôn

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.9/10 từ 15 lượt
Thể loại: Xuyên không, hệ thống
Editor: Lý Kiến Nhã

Phong Thất Nguyệt đứng ở cao sơn cương tay cầm túi thuốc nổ.

Nếu các ngươi muốn những thứ này ta sẽ đại biểu thượng đế tiêu diệt tất cả các ngươi.

Hãy nhìn ta làm sao đánh bại thánh mẫu Bạch Liên Hoa, chân đạp bắc hải tra nam, khi học lưu manh khi học phách, các hạng võ nghệ toàn không kém!

Xuyên việt các loại thế giới hoàn thành pháo hôi ủy thác nhiệm vụ, Phong Thất Nghuyệt ngẫm rằng: Đời người đúng là nhiều lúc đổi thay.

Danh sách chương

Bình luận truyện