Thông tin truyện

Phong Thủy Đại Sư Tu Tiên Chỉ Nam

Phong Thủy Đại Sư Tu Tiên Chỉ Nam

Nguồn:

sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.8/10 từ 17 lượt
Tác giả: Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖

Thể loại: Xuyên qua thời không, đam mỹ, tiên hiệp tu chân, phong thủy, chủ thụ, sủng văn

Văn hoàn: 499 chương

Nguồn convert: wikidich

Người edit: Từ chương 68 trở đi do Ngô Duy Nhĩ edit

Tình trạng edit: 1 tuần có thể nhiều chương.​

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Trần Tiêu, Tịch Vân Đình ┃ Vai phụ: Đồng Nặc Nặc, Đường Nhữ, Cảnh Tuệ, Lý Dữ Chu, Thẩm Nhạn Hành, Lưu Lãng.. chờ rất nhiều.

* * *Văn Án ***

Trần Tiêu sinh tiền là một cái phong thủy đại sư. Hắn vì cứu ân sư nghịch thiên sửa mệnh, chính mình thọ tận mà chết.

Vừa mở mắt, đi tới một nơi Trúc Cơ nhiều như cẩu, Kim Đan khắp nơi đi tu tiên thế giới.

Nhất hoàn toàn không có linh căn, nhị vô thiên phú, Trần Tiêu tự giác cùng tu tiên không duyên. Vì sinh hoạt, đành phải tại đây cái không có phong thủy sư tu tiên thế giới trọng thao nghiệp cũ.

Trần Tiêu: "Tìm mạch điểm huyệt, hóa sát sinh vượng, thôi quan hiển quý. Có thể giúp ngươi môn phái hưng vượng, sửa suy chuyển thịnh, sớm kết nhân duyên, thêm đinh sinh tử. Chư vị tiên sư, không đến một phát sao?"

Các chương mới nhất

Bình luận truyện