Quan Gia

Chương 700: Đại biểu ĐảngChương 700: Đại biểu Đảng nguồn

Mùa thu tháng 10, mặt trời chiếu rọi

Bên ngoài sảnh hội nghị hội đồng nhân dân, hoa tươi khoe sắc ngào ngạt thơm mát chào mừng

Đáng chú ý nhất là đại hội đại biểu đảng toàn quốc lần thứ 14 của nước Trung Quốc được tổ chức tại đây. Tham gia đại hội lần này gồm có 1989 đại biểu chính thức, 46 đại biểu khách mời đặc biệt (Đảng viên lão thành vào đảng trước năm 1927, cũng ở trong đảng đảm nhiệm qua chức vụ lãnh đạo trọng yếu, đức cao vọng trọng), đại biểu cho 51 triệu đảng viên cả nước

Ngoài ra, còn có thành viên của uỷ ban trung ương kỳ thứ 13, uỷ ban cố vấn trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương, còn có khách mời đặc biệt - các đồng chí lão thành ở các ban ngành trong đảng, cùng với các đồng chí phụ trách có liên quan khác không phải là đại biểu của hội nghị lần thứ 14, tổng cộng 307 người dự thính đại hội lần này.

Đại hội lần này còn mời phó Chủ tịch Quốc hội Hội đồng nhân dân toàn quốc ngoài đảng, phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc toàn quốc ngoài đảng, các đảng phái dân chủ, người phụ trách hội liên hiệp công thương nghiệp toàn quốc và những nhân vật phi đảng phái, cùng với người ngoài đảng ở Bắc Kinh nằm trong Hội đồng nhân dân toàn quốc, ủy viên thường vụ Mặt trận Tổ quốc toàn quốc và bộ phận dân tộc thiểu số, nhân sĩ giới tôn giáo vv tổng cộng 139 người, làm khách dự thính nghi thức khai mạc và nghi lễ bế mạc đại hội.

Nghi thức khai mạc đại hội diễn ra cùng ngày, các đại biểu Đảng đến từ các nơi các chiến tuyến trong cả nước, vui cưới hớn hở tiến vào hội trường đại hội nhân dân trang nghiêm thần thánh

Trong đoàn đại biểu tỉnh Sở Nam, có một vị đại biểu tuổi trẻ, thân hình cao lớn, mặc đồ tây màu đen giày da màu đen, khí độ trầm ổn. Đúng là đồng chí Lưu Vĩ Hồng cũng là đại biểu Đảng toàn quốc duy nhất của thị xã Hạo Dương

Đây là một vinh dự cao quý

Lưu Vĩ Hồng sở dĩ được tuyển cử là đại biểu Đảng toàn quốc, chủ yếu là khi hắn ở khu Giáp Sơn đảm nhiệm Bí thư Khu ủy tạo được thành tích cực lớn. Là đại biểu kiệt xuất của cán bộ lãnh đạo đảng viên cơ sở.

14 năm trước, đại hội đảng toàn thể lần thứ 3 kỳ thứ 11, đã nhất trí ủng hộ chiến lược quyết sách của việc đem công tác toàn đảng trọng điểm chuyển dời đến chủ nghĩa xã hội khoa học kiến thiết hiện đại hoá đi lên mà bộ Chính trị đề xuất, trong 14 năm, nước ta cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá đạt đượ thành tựu đáng chú ý, thực lực kinh tế quốc gia tăng trưởng rõ rệt, cuộc sống nhân dân thánh thị và nông thôn được cải thiện rõ ràng. Đặc biệt trong 5 năm sau đại hội đảng lần thứ 13, đảng chấp chính trải qua khảo nghiệm chính trị trước nay chưa có. Gặp phải một số vấn đề xuất hiện trong lúc tăng nhanh sự phát triển của kinh tế quốc dân, gặp phải thiên tai lũ lụt hiếm thấy trong lịch sử, gặp phải sự thay đổi mãnh liệt của song gió chính trị quốc tế. Trước mắt những mâu thuẫn gay gắt này, đảng chấp chính làm ra một loạt các quyết sách chính xác mà quan trọng, lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện xã hội ổn định, chính trị ổn định và kinh tế phát triển. Để tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong 14 năm kể từ đại hội toàn thể lần thứ 3 kỳ thứ 11 xác định bố trí chiến lược cho thời kì sau này, tăng nhanh bước tiến cải cách mở cửa, nâng cao xây dựng kinh tế, trung ương đảng quyết định mời dự họp đại hội Đảng toàn quốc lần này.

Lần này nhiệm vụ chủ yếu của đại hội đại biểu là, lấy lý luận của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội khoa học có nét đặc sắc nước ta làm chỉ đạo, nghiêm chỉnh tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong 14 năm kể từ đại hội toàn thể lần thứ 3 kỳ thứ 11, xác định bố trí chiến lược cho thời kì sau này, động viên đồng chí toàn đảng và các tộc nhân dân cả nước, tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, nắm chắc thời cơ có lợi, tăng nhanh tốc độ cải cách mở cửa và hiện đại hoá xây dựng, gặt hái thắng lợi lớn hơn nữa trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học là đặc sắc nước ta

Đại hội sắp sửa lắng nghe và thẩm tra báo cáo của uỷ ban trung ương lần thứ 13, thẩm tra báo cáo của uỷ ban cố vấn trung ương (văn bản), thẩm tra báo cáo của Uỷ ban kiểm tra Trung ương (văn bản), xem xét và thông qua chương trình Đảng chấp chính Trung Quốc (bản sửa đổi), tuyển cử uỷ ban trung ương lần thứ 14, tuyển cử Uỷ ban kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ mới

Lưu Vĩ Hồng cùng với các đại biểu, chậm rãi đi vào hội trường đại hội nhân dân, ngồi ở hàng sau

Là một người Bắc Kinh, là con cháu của Lưu gia, Lưu Vĩ Hồng đối với hội trường đại hội nhân dân cũng không xa lạ, chẳng những thường xuyên nhìn thấy trên TV, khi nhỏ còn từng theo người lớn trong nhà đến đây chơi đùa. Nhưng với thân phận của đại biểu Đảng toán quốc, tiến vào hội trường đại hội nhân dân, ngồi họp hội nghị, lại là lần đầu tiên.

Một cảm giác tự hào tự nhiên phát ra

Trong tiếng quốc ca hùng tráng, ủy viên thường vụ bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện đồng chí Vương Bỉnh Trung chủ trì hình thức khai mạc đại hội.

Tổng bí thư uỷ ban trung ương kỳ thứ 13, đồng chí Tùy An Đông, báo cáo đề tài “tăng nhanh tốc độ cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá, gặt hái thắng lợi lớn hơn nữa trong sự nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học - đặc sắc nước ta”

Báo cáo chia làm 4 phần: tổng kết cơ bản 14 năm vĩ đại thực tiễn, nhiệm vụ chủ yếu của cải cách và xây dựng những năm 90, chính sách đối ngoại của tình thế quốc tế với chúng ta, tăng mạnh lãnh đạo xây dựng đảng và cải thiện đảng

Lần này đại hội đảng toàn quốc làm ra 3 hạng mục quyết sách có ý nghĩa sâu xa: thứ nhất, bắt lấy kỳ ngộ, quyết sách và bố trí chiến lược phát triển nhanh hơn. Thứ hai, xác lập mục tiêu cải cách của chủ nghĩa xã hội khoa học thể chế kinh tế thị trường. Thứ ba, xác lập địa vị chỉ đạo xây dựng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ở toàn đảng có đặc sắc nước ta. Cũng đem lý luận này kịp coi đây là đường lối cơ bản của cơ sở đảng viết vào điều lệ Đảng. Đây là đặc điểm cống hiến trọng yếu nhất đặc sắc nhất trong đại hội lần thứ 14

Đồng chí Tùy An Đông còn nói, uỷ ban cố vấn trung ương thành lập mười năm nay, làm ra rất nhiều công tác có hiệu quả rõ ràng, vì đảng, quốc gia và nhân dân lập ra công mnag tình lịch sử mới. Uỷ ban cố vấn trung ương hướng đại hội đại biểu lần này đề nghị, từ đại hội lần thứ 14 không thành lập uỷ ban cố vấn trung ương nữa, liền được đại hội đồng ý.

Đại hội trải qua cân nhắc đầy đủ, dùng phương thức bỏ phiếu kín, tuyển cử ra 189 uỷ viên uỷ ban trung ương lần thứ 14, 130 Ủy viên dự bị cho uỷ ban trung ương, 108 uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Trung ương

Giống y như trong trí nhớ Lưu Vĩ Hồng, vị đó ở đời sau, trong tuyển cử không ngờ trúng tuyển Ủy viên dự bị lần này, không thể đạt được hơn nửa phiếu bầu mà tuyển cử yêu cầu

Trong cuộc họp toàn trung ương lần đầu nhiệm kỳ 14 mở ra sau đó, tuyển cử đồng chí Tùy An Đông là Tổng bí thư uỷ ban trung ương mới. Tuyển cử Tùy An Đông, Vương Bỉnh Trung, Thạch Hán Nguyên, Hồng Trực Chính, Lý Trị Quốc vv bảy đồng chí là ủy viên thường vụ bộ Chính trị

Trên đại hội lần này, Bí thư Tỉnh ủy Giang Nam được tuyển làm Ủy viên bộ Chính trị, bí thư chỗ bí thư, đảm nhiệm Ban Tổ chức Trung ương.

Trung tướng lục quân, phó viên quân khu Bắc Kinh kiêm tư lệnh viên quân khu cảnh vệ Bắc Kinh, Bí thư Đảng ủy Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Giám đốc thông tấn xã Nhật báo nhân dân Vân Hán Dân, được tuyển là uỷ viên trung ương

Đồng chí Tùy An Đông đồng thời được tuyển là Chủ tịch Quân ủy đảng chấp chính, hai vị tướng quân tương đối trẻ tuổi được tuyển là phó Chủ tịch quân ủy

Trong đó còn có ông cụ của Lý Tuệ Ngữ - vợ của Hạ Cạnh Cường

Lão Phong cùng thủ trưởng tối cao nam tuần, không có tham gia tuyển cử trung ương và tuyển cử quân ủy, hoàn toàn rời khỏi tuyến đầu.

Trên thực tế, đây là tín hiệu rõ ràng nhất trong tuyển cử đại hội lần này, chứng tỏ nhiệm kỳ mới của quân đội tầng cao, cơ bản được hoàn thành. Một gia tộc quyền quý siêu cấp, từ nay về sau lui dần khỏi sân khấu chính trị.

Trong tuyển cử của ủy ban trung ương và bộ Chính trị lần này, Lưu gia cơ bản thực hiện được mục tiêu. Lưu Thành Thắng thành công tiến vào bộ Chính trị, quản lý Ban Tổ chức Trung ương, cũng là dấu hiệu “mới cũ thay nhau” của Lưu gia cơ bản được hoàn thành. Ông cụ dần dần ra khỏi sân khấu, Lưu gia gia tộc quyền quý siêu cấp này, sẽ do Lưu Thành Thắng chính thức cầm lái.

Ngoại trừ Lưu Thành Gia và Vân Hán Dân song song trúng tuyển uỷ viên trung ương, những quan to rường cột khác được Lưu gia coi trọng, thí dụ như đám người Phó bí thư tỉnh ủy Sở Nam, Chủ tịch tỉnh Lý Dật Phong, cũng đều thuận lợi được tuyển làm uỷ viên trung ương, còn có một loạt thành viên nòng cốt có kinh nghiệm lý lịch kém hơn, phần lớn cũng được tuyển vào ủy ban trung ương dư bị

Lưu gia cùng với thành viên quanh mình được phê duyệt tiến vào tầng quyền lực cao nhất của đảng, một hình thức ban đầu của tập đoàn chính trị khổng lồ đã bắt đầu thành hình, mà không còn là cái loại "Trung tâm" vòng tròn gia tộc rời rạc của Lưu gia trước đây. Đây là có khác biệt về bản chất.

Gia tộc hoặc là vòng tròn gia tộc, ở trong chính trị là một dạngtồn tại "Dị dạng". Gắn bó vòng tròn này, không phải là đồng quan niệm chính trị, mà là cảm tình ràng buộc. Cái lực lượng gắn bó gắn bó cũng không mạnh, cũng không có bao nhiêu tính trói buộc. Theo một vị thành viên trung tâm cờ xí nào đó qua đời, thì gia tộc thậm chí là toàn bộ vòng tròn gia tộc, sẽ dần dần xuống dốc. Trước kia thành viên trong vòng tròn thường xuyên có lui tới, cũng sẽ dần dần xa cách, vòng tròn này cũng từ từ không còn tồn tại nữa. Rất bất đắc dĩ nhưng là rấtôi thực tế

Nhưng sau khi hình thành tập đoàn chính trị thật sự, tình hình liền hoàn toàn khác hẳn. Duy trì ràng buộc toàn bộ tập đoàn chính trị, không còn là "Cảm tình" mà là quan niệm chính trị và quan niệm chấp chính chung, đương nhiên, cũng không thể tránh khỏi sẽ có nhu cầu ích lợi chung. Tập đoàn chính trị này, ở giai đoạn hiện nay đương nhiên là trung tâm của Lưu gia. Lúc đầu, lực kêu gọi của Lưu gia lá cờ lớn này không thể thay thế. Nhưng nếu một thời gian sau, Lưu gia không có nhân tài nổi tiếng đến cầm lái, như vậy nhân vật có năng lực cực kỳ kiệt xuất khác trong tập đoàn, liền có khả năng thay thế Lưu gia, giơ cao lá cờ lớn, tiếp tục lãnh đạo toàn bộ tập đoàn chính trị

Đây đối với lão Lưu gia mà nói, cũng không nhất thiết là chuyện xấu. Tóm lại không có nhân tài kiệt xuất quản lý toàn bộ tập đoàn, ít nhất cũng sẽ không lọt vào tẩy trừ, mà là dưới sự dẫn dắt của nhân viên lãnh tụ mới, tiếp tục phát huy tác dụng nên có. Một khi xuất hiện anh kiệt kỳ tài ngút trời lần nữa, vậy thì có thể một lần nữa quản lý toàn bộ tập đoàn

Đơn giản mà nói, vòng tròn gia tộc không "Quy phạm" mà chính trị tập đoàn lại là quy phạm hoá. Năng lượng có được này, chống lại năng lực song gió chính trị, mà gia tộc không nằm trong vòng tròn cũng không thể so sánh bằng. Ví dự như Phong gia, lão Phong sau khi lui xuống, chính là bước dần ra khỏi sân khấu chính trị. Đây chính là sự khác biệt giữa tập đoàn chính trị chân chính và thế lực chính trị hình thức gia tộc

Mà hiện tại, cho dù ông cụ mất, Lưu gia cùng với toàn bộ tập đoàn chính trị, cũng không dễgặp phải chèn ép, lại càng không bị tẩy trừ hoàn toàn.

Đương nhiên, đây cũng có liên quan nhất định đến sự thay đổi của tiến trình lịch sử và hoàn cảnh chung. Trong thời đại chính trị đầu tàu, tập đoàn chính trị thật sự là khó có thể hình thành. Khi mà tồn tại một quyền uy tối cao vô thượng, thì sẽ thiếu khuyết hình thành tập đoàn chính trị cơ sở. Theo thời gian trôi qua, các lão làng đức cao vọng trọng dần dần điều linh, hoặc là hoàn toàn ẩn lui, các thế lực lớn bắt đầu xuất hiện sự hình thành tập đoàn chính trị cơ sở

Tương đối mà nói, hai hoặc là mấy tập đoàn chính trị đánh cờ, bất kể kết quả như thế nào, cũng không quá thảm khốc, mà sẽ áp dụng phương thức tương đối ôn hòa, hoàn thành đấu tranh chính trị.

Đây cũng là một loại tiến bộ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.