(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 299: Một con trùng, một tộc
Editor: Đào Tử

____________________________

(Vọng Lư sơn bộc bố, Lý Bạch)

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Dịch thơ:

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,

Xa trông dòng thác trước sông này:

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,

Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.