Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 32: 32. Du Sơn Thần – 羭山神
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-032

Du Sơn Thần là Sơn Thần của tổng cộng 19 ngọn núi từ núi Tiền Lai đến Quy Sơn, ngoại hình giống như một con dê. Uông Phất chú dẫn: “Du Sơn Thần, là thần của ngọn núi đó, Du, thuộc loài dê.” Du Sơn Thần đại biểu cho sự tôn sùng và sợ hãi đối với sông núi của nhân dân cổ đại.

Du Sơn Thần trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Sơn Kinh》: “Từ núi Tiền Lai đến Quy Sơn, gồm 19 ngọn núi, Du Sơn Thần 羭山神 cũng vậy.”