Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 37: 37. Cử Phụ – 举父
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-037

Cử Phụ 举父 cũng gọi là Khoa Phụ 夸父, dáng người rất lớn, hình dáng giống như con khỉ đuôi dài 猕猴, màu vàng đen, nhiều lông bờm, hay vung nhanh đầu của nó, có thể nâng đá ném người, hoặc vồ lấy.” Cổ đại có truyền thuyết Khoa Phụ đuổi theo mặt trời[6] sau cùng chết vì khát, đến nay vẫn còn lưu truyền.

Cử Phụ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Sùng Ngô 崇吾, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà tay có vằn, đuôi báo (hổ) mà hay ném, tên là  Cử Phụ.”