Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 38: 38. Long Thân Nhân Diện Thú – 龙身人面兽
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-038

Long Thân Nhân Diện Thú là Sơn Thần của tổng cộng 14 ngọn núi từ núi Thiên Ngu 天虞 đến núi Nam Ngu 南禺, có cơ thể của con rồng và khuôn mặt của con người. Còn có một cách nói khác là Long Thân Nhân Diện Thú có cơ thể của con chim và khuôn mặt của con người, có chút không khớp so với tên gọi Long Thân Nhân Diện Thú.

Long Thân Nhân Diện Thú trích từ 《Sơn Hải Kinh ・ Nam Kinh thứ ba》: “Từ núi Thiên Ngu đến núi Nam Ngu, gồm 14 ngọn núi, thần ở đó đều là thân rồng mà mặt người.”