Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 40: 40. Khê Biên – 谿边
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-040

Khê Biên là một loài kỳ thú có ngoại hình giống con chó, nghe nói da của nó dùng làm chiếu có thể ngừa sâu độc. Chó cũng thuộc loại như Khê Biên, do đó lưu lại truyền thuyết máu chó có thể trừ tà. Trong 《Bản Thảo Cương Mục》 của Lý Thời Trân viết: “Xuyên Tây có nguyên báo 元豹, lớn như chó, màu đen, đuôi cũng như chó, da nó làm chăn nệm rất ấm, có vẻ như Khê Biên cũng giống vậy.”

Khê Biên trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Sơn Kinh》: “Núi Thiên Đế 天帝, có loài thú, dạng nó như con chó, tên là Khê Biên 谿边, ngồi trên da của nó thì không bị ngải độc.”