Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 52: 52. Thắng Ngộ – 胜遇
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-052

Thắng Ngộ là một loài thủy điểu ăn cá, là điềm báo nạn lụt. Dáng vẻ như chim trĩ đuôi dài 翟, toàn thân màu đỏ, âm thanh rất giống hươu đang kêu to. 《Sự Vật Cám Châu》 ghi chép: “Thắng Ngộ như chim trĩ đuôi dài mà màu đỏ, ăn cá.”

Thắng Ngộ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Ngọc Sơn 玉山, đó là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Có loài thú, dạng nó như chim trĩ đuôi dài mà màu đỏ, tên là Thắng Ngộ 胜遇, ăn cá, tiếng nó như hươu kêu, gặp thì nước đó đại hồng thủy.”