Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 53: 53. Thần Ủy Thị – 神磈氏
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-053

Thần Ủy Thị tức Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo 西方天帝少昊[16]. Thiếu Hạo họ Kim Thiên 金天, tên Chí 挚, ông đã từng thành lập một quốc gia ở một trong năm núi thần Quy Khư 归墟, đặt tên là nước Thiếu Hạo 少昊之国. Quy Khư nằm ở ngoài khơi Đông Hải, nước Thiếu Hạo liền trở thành một vương quốc của loài chim, bách quan đều do bách điểu đảm nhận, mà Thiếu Hạo Chí chính là vua của muôn chim.

Thần Ủy Thị trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Trường Lưu 长留, đó là nơi thần Bạch Đế Thiếu Hạo cư ngụ. Thú ở đó đều có vằn ở đuôi, chim ở đó đều có vằn ở đầu. Nhiều văn ngọc thạch. Thực ra đó là cung điện của Thần Ủy Thị 神磈氏. Đó là thần, chủ quản phản cảnh[17].”