Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 54: 54. Tranh – 狰
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-054

Tranh là một loài quái thú một sừng, dáng vẻ như con báo đỏ, có năm cái đuôi, có thể phát ra âm thanh tựa như đập vào tảng đá. Nanh Tranh 狞狰 chú dẫn trong 《Tục Ly Tao Kinh · Kiêu Thụ Dực》: “Như báo một sừng, năm đuôi.” 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Núi Chương Nga 章莪, chỗ ở kỳ quái. Có thú tựa như báo, nó chỉ có màu đỏ. Năm đuôi một sừng, tiếng như gõ vào đá.”

Tranh trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Chương Nga, không  cỏ cây, nhiều dao bích. Ở đây rất quái, có loài thú, dạng nó như báo đỏ, năm đuôi một sừng, tiếng như gõ vào đá, tên là Tranh 狰.”