Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 56: 56. Kỳ Đồng – 耆童
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-056

Kỳ Đồng chính là Lão Đồng, truyền thuyết là người sáng lập âm nhạc, con của Chuyên Húc. Về thế hệ của Kỳ Đồng, 《Đại Hoang Tây Kinh》 có ghi chép: “Chuyên Húc sinh Lão Đồng, Lão Đồng sinh Chúc Dung, Chúc Dung sinh Thái Tử Trường Cầm, cư ngụ ở Dao Sơn, mở đầu làm tập tục âm nhạc.” Kỳ Đồng không khác gì con người, chỉ là dưới chân luôn được một bầy rắn bao quanh, cho nên còn được gọi là xà môi.

Kỳ Đồng trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Quy Sơn 騩山, bên trên nhiều ngọc mà không có đá. Thần Kỳ Đồng 神耆童 cư ngụ ở đó, âm thanh luôn như chuông khánh. Dưới chân nhiều Tích Xà 积蛇.”