Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 66: 66. Điều Ngư – 鯈鱼
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-066

Điều Ngư  là là một loài kỳ ngư, dáng vẻ như con gà, lông màu đỏ thẫm, có ba cái đuôi và sáu cái chân, bốn cái đầu, tiếng kêu giống như chim hỉ thước. Nghe nói ăn thịt của Điều Ngư có thể quên hết mọi buồn phiền, hơn nữa Điều Ngư còn tác dụng ngăn lại lửa lớn. Hiện nay ngoại hình của Điều Ngư được lưu truyền thành hai loại cách nói: một cái nói là dạng cá, bốn đầu ba đuôi sáu chân; một cái khác lại nói là dạng gà, một đầu bốn mắt ba đuôi sáu chân.

Điều Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Đới Sơn, sông Bành Thủy đi ra, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Ti Hồ 芘湖, trong nước nhiều Điều Ngư 鯈鱼, dạng nó như con gà mà lông đỏ, ba đuôi sáu chân bốn đầu, tiếng nó như chim hỉ thước, ăn nó có thể hết ưu sầu.”