Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 69: 69. Tập Tập Ngư – 鳛鳛鱼
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-069

Tập Tập Ngư là một loài kỳ thú cá chim cùng chung một cơ thể, cơ thể của Tập Tập Ngư giống như chim hỉ thước, nhưng lại có cái đầu và đuôi của con cá, mười lông cánh, vảy ở đầu mút của cánh, tiếng kêu khá giống chim hỉ thước, nghe nói ăn thịt của Tập Tập Ngư có thể chữa khỏi bệnh vàng da. Tập Tập Ngư là Thụy thú, có thể ngăn lửa lớn.

Tập Tập Ngư trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Trác Quang 涿光, sông Hiêu Thủy 嚣水 đi ra, rồi chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà. Trong nước nhiều cá Tập Tập 鳛鳛, dạng nó như chim hỉ thước mà mười cánh, vảy đều ở mút của cánh, tiếng nó như chim hỉ thước, có thể ngăn lửa, ăn nó không bị bệnh vàng da.”