Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 70: 70. Ngụ – 寓
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-070

Ngụ là loài quái thú thuộc về loài dơi, ngoại hình như con chuột nhưng lại có cánh của loài chim, tiếng kêu như con dê. Nghe nói loài thú này có thể trừ tà, ngăn chiến loạn. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Chuột mà mọc cánh, tiếng nó như con dê.”

Ngụ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Quắc Sơn 虢山, chim ở đó nhiều con Ngụ 寓, dạng nó như chuột mà cánh chim,  tiếng nó như con dê, có thể ngăn binh chiến.”