Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 74: 74. Túc Tí – 足訾
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-074

Túc Tí là một loài dị thú tập hợp đặc trưng của ba loài động vật khỉ, trâu, ngựa thành một thể, nó có ngoại hình như một con viên hầu, nhưng thân lại có lông bờm, đuôi trâu và móng ngựa, chân trước có vằn. Tiếng kêu của nó rất giống như là đang kêu tên mình, 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Gặp người thì kêu, tên là Túc Tí.”

Túc Tí trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Mạn Liên 蔓联, trên đó không cỏ cây, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà có bờm, đuôi trâu, tay có vằn, móng ngựa, gặp người thì kêu, tên là Túc Tí 足訾, tiếng nó tự kêu tên mình.”