Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 75: 75. Chư Kiền – 诸犍
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-075

Chư Kiền là một loài quái thú một mắt, nó tập hợp đặc trưng của ba loài động vật người, báo, trâu thành một thể: ngoại hình giống con báo, đuôi rất dài, lúc đi sẽ dùng miệng ngậm đuôi lại, lúc không đi sẽ cuộn đuôi ở bên mình, có đầu người nhưng chỉ có một con mắt, dễ nổi giận. 《Đồ Tán》 trích từ Quách Phác viết: “Chư Kiền hay la, đi thì ngậm đuôi.”

Chư Kiền trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Đan Trương 单张, trên đó không cỏ cây. Có loài thú, dạng nó như con báo mà đuôi dài, đầu người mà tai trâu, một mắt, tên là Chư Kiền 诸犍, hay la, đi thì ngậm đuôi, ngừng thì cuộn đuôi.”