Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 79: 79. Hiêu – 嚣
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-079

Hiêu là một loài dị điểu một mắt vô cùng kỳ lạ. Cơ thể nó giống như viên hầu nhưng lại có hai đôi cánh, đuôi lại giống chó, trên đầu chỉ có một con mắt ở ngay giữa trán, tiếng kêu như chim hỉ thước, nghe nói ăn thịt nó có thể trị bệnh đau bụng và tiêu chảy. 《Đồ Tán》 của Quách Phác viết: “Bốn cánh một mắt, tên nó là Hiêu.”

Hiêu trong 《Sơn Hải Kinh》được ghi chép ở hai chỗ, trong 《Bắc Kinh thứ ba》 ghi chép Hiêu có hình dáng của con chim: “Núi Lương Cừ 梁渠, có loài chim dạng nó như Khoa Phụ, bốn cánh, một mắt, đuôi chó, tên là Hiêu 嚣, tiếng nó như chim hỉ thước, ăn vào khỏi đau bụng, có thể ngừng tiêu chảy.”