Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 80: 80. Thiên Mã – 天马
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-080

Thiên Mã là dị thú biết bay, dáng nó giống chó, toàn thân màu trắng, chỉ có đầu là màu đen, trên lưng mọc một đôi cánh, nhìn thấy người thì vèo một cái bay đi. Nó kêu lên như là đang kêu tên mình, trong truyền thuyết Thiên Mã là thần thú đại biểu cho sự may mắn, có thể mang đến cho mọi người sự may mắn và khoẻ mạnh.

Thiên Mã trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Kinh thứ ba》: “Núi Mã Thành 马成, có loài thú, dạng nó như con chó màu trắng mà đầu đen, gặp người thì bay, tên nó là Thiên Mã 天马, tiếng nó tự kêu tên mình.”