Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 81: 81. Phi Thử – 飞鼠
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-081

Phi Thử có cơ thể của con thỏ, nhưng lại có cái đầu của con chuột. Phi Thử không có cánh, sau lưng của nó có rất nhiều lông vũ cực kỳ to khoẻ, cho nên Phi Thử liền dựa vào những cọng lông vũ này để bay. Quách Phác chú dẫn: “Dùng lông trên lưng nó để bay, bay thì ngửa người.”

Phi Thử trong 《Sơn Hải Kinh》có hai chỗ. Một loại là Nhĩ Thử, trích từ 《Bắc Sơn Kinh》: Một loại khác chính là Phi Thử, trích từ 《Bắc Kinh thứ ba》: “Phía trên Thiên Trì 天池. Trên đó không cỏ cây, nhiều văn thạch. Có loài thú, dạng nó như con thỏ mà đầu chuột, dùng lưng để bay, tên nó là Phi Thử 飞鼠.”