Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 83: 83. Tượng Xà – 象蛇
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-083

Tượng Xà cũng không phải voi mà cũng chẳng phải rắn, mà là một loài kỳ điểu lưỡng tính. Nó có ngoại hình như chim trĩ mái, lông vũ trên người có màu sắc sặc sỡ và có vằn rất đẹp. Tượng Xà kêu lên như là đang kêu tên mình, 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Tượng Xà như chim trĩ, tự sinh con cháu.”

Tượng Xà trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Kinh thứ ba》: “Dương Sơn, có loài chim, dạng nó như chim trĩ mái, mà vằn ngũ sắc, tự làm trống mái, tên là Tượng Xà 象蛇, tên nó tự kêu.”