Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 84: 84. Toan Dữ – 酸与
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-084

Toan Dữ là một loài quái thú vừa giống rắn vừa giống chim, nó có ngoại hình như con rắn nhưng lại có hai đôi cánh sáu con mắt. Toan Dữ là một loài hung điểu, nơi nó xuất hiện thì người ta sẽ sợ hãi hoảng loạn, thịt Toan Dữ có thể giải rượu, truyền thuyết kể rằng sau khi ăn thịt Toan Dữ thì sẽ không uống say nữa. Quách Phác chú dẫn: “Ai ăn thịt nó thì sẽ không say.”

Toan Dữ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Kinh thứ ba》: “Cảnh Sơn 景山, có loài chim, dạng nó như con rắn, mà bốn cánh, sáu mắt, ba chân, tên là Toan Dữ 酸与, tên nó tự kêu, gặp thì huyện đó bị sợ hãi.”